NYHEDER

Ny Hjemmeside

Vores nye hjemmeside er online.


2018

Halsbånd

Det er fremover tilladt at stille op med hunden
i "gåsele" i stedet for halsbånd.


En kort pause

Er ikke mere 3 sekunder, men den tid det tager
hunden at falde til ro.


Start på øvelse

Bedømmelsen starter når hundeføreren står i
klarstilling med armene ned langs siden.


Stop af øvelse

Øvelsen stoppes, hvis hunden berøres efter
hundefører har indtaget klarstilling og indtil
det primære i øvelsen/momentet er påbegyndt.


Opstramning ved halsgivning

Det koster fremover 2 point hvis hunden berører
figurant. Det koster fremover 5 point hvis hunden
springer op af figurant.


Bringsel

Indført i alle klasser og kan vælges i stedet for hals.